top of page
0428656a-4491-4928-8dfe-2dacf7277c8e_338.jpeg

Bli fast giver

Kamp koster! Generell drift, støtte til fødeavdelingen, bidrag til rekruttering, kontorrekvisita, arrangementer, markeringer, demonstrasjoner og generell drift koster.

 

Faste bidrag gir oss større spillerom til å kjempe hardere. Helseforetakene har nærmest ubegrensede midler. Skal vi klare kampen om å bevare og styrke fødetilbudet i landet, er vi avhengig av din støtte.

 

Bunadsgeriljaen er tverrpolitisk og mottar foreløpig ingen statsstøtte, derfor er vi avhengig av givere.

 

Så, takk for din støtte!
Freikollen Bunadsgeriljaen4_edited.jpg
Bli giver

Din støtte vil bidra til å:

 • Sørge for gjenåpning av fødeavdelingen i Kristiansund og bidra til klokt strategiarbeid for hvordan drifte fødeavdelingen også etter 2025.
   

 • Bidra til at alle fødeavdelinger i landet skal bestå.
   

 • Støtte at alle landets fødetilbud skal styrkes til det beste for
  fødekvinner.
   

 • Støtte at regionen i Romsdal skal ha et nytt/ renovert fødetilbud.
   

 • Å fremme fødselshistorier av kvinner som har opplevelser i
  forbindelse med reise eller fødeinstitusjonen de ønsker å formidle. Dette for å sette søkelys på mangler ved institusjonene og hvor det bør styrkes.
   

 • Kartlegging av rettigheter fødekvinner har og forslag til hvordan disse skal bli tatt bedre vare på. Og peke på brudd på politiske lovnader.
   

 • Spre informasjon og bidra til å synliggjøre for politikerne konsekvensene av deres politikk.
   

 • Bidra til å motarbeide maktmisbruk og få politikerne til å lytte til folket.
   

 • Støtte arbeidet med uavhengige analyser, artikler og rapporter.
   

 • Støtte til utstyr som behøves ved fødeavdelingene.

Dette går pengene til:

Bunadsgeriljaen bruker pengene der de trengs mest og i henhold til gjeldende prioriteringer og behov.

 • 90,5% går til formålet

 • 4,5% går til innsamling

 • 4% går til administrasjon

Tallene gjelder Bunadsgeriljaens årsregnskap for 2020. Årsregnskapet for 2021 vil bli ferdig revidert våren 2022. Det vil da publiseres på våre nettsider, samt på nettsidene til Innsamlingskontrollen, som Bunadsgeriljaen er medlem av.

Jeg vil bli fast giver

Fyll ut skjema og velg beløp du ønsker å gi hver måned.

Velg et beløp (kr)

Hjertelig takk for at du vil bli fast giver!

Som takk får du e-post  fra oss  straks.

Asset 1.png
Når en fødeavdeling er truet mobiliserer vi, ved å aktivere medlemmer i rammet område og sammen legger vi press på maktutøvere. På den måten står vi opp for de mest sårbare i samfunnet; fødekvinner og våre nyfødte.
bottom of page