top of page

Arendal fødeavdeling flagger neimen ikke ut

Velkommen på fødeavdelingen i Arendal!

I løpet av Arendalsuka var jeg ønsket velkommen inne på fødeavdelingen ved Arendal sykehus. Folk i Arendal har gått i mange fakkeltog for å bevare både fødeavdelinga og barneavdelinga her ved sykehuset sitt.(den ble først truet med nedleggelse i 2010) I 2015 ble nyfødtintensiv flyttet til Kristiansand sykehus og etter dette har antall fødsler gått ned som følge av streng selektering. Kvinner med BMI over 35, setefødsler, og tvillingfødsler selekteres til Kristiansand. Dette oppleves litt strengt da i fødeveilederen også ligger rom for individuelle variasjoner som at noen kvinner med BMI på 35 kan være veldig friske. Arendal fødeavdeling frykter at kompetansen de sitter med når det gjelder å ta imot setefødsler for eksempel blir borte med tiden når de mister mengdetreningen. Dette bør være mulig med en nyfødtenhet som fremdeles er her.

Kvinnen selv må velge føde vaginalt i Kristiansand eller ta keisersnitt i Arendal. De som bor 90 minutter unne Kristiansand (gjelder kvinner fra Gjerstad og Omli) De får ikke følgestjeneste da den regnes til nærmeste tilbud, altså Arendal. Og kvinner som føder i Kristiansand reiser kort tid etter fødselen tilbake til Arendal for å ligge der på barsel. Både fordi det er fullt i Kristiansand, men også fordi de er etter kvinnens ønske. De får sjelden ambulanse! Jeg traff Jordmødrene Trude Angen og tillitsvalgt Karin Lillejord Kristoffersen og gynekolog Ole Georg (som kom litt sent for han hadde stått i en akuttsituasjon, en situasjon som hadde vært dødelig dersom mor måtte ha reist veldig mye lengre) Fødeavdelingen var lys og fin og flere av stuene var romslige med eget badekar og muligheten for å dempe lyset. Tavlen som viser antall fødsler hver dag, viserogså når det er fullmåne. De flagger ved spesielle anledninger. Flagg som småsøsken ofte flytter på. Selv om de ansatte her også er travle opplevde jeg en fin ro over avdelingen. Vennlige jordmødre og barnepleiere med sterke gode hender.

Avdelinger som dette opplever hver sommer at HF pålegger de å leie inn vikarer (antagelig en rimeligere løsning) fremfor å bruke bonusvakter (ansatte kan ta) . Dette oppleves selvmotsigende da argumentet for å sommerstenge andre steder er at kvaliteten ble dårlig av leie inn vikarer om sommeren.

Helseforetaket skal den neste perioden spare 200 millioner. Dette frykter vi kan gå utover tilbudet til mor og barn. Vi ønsket dialog med sykehusdirektøren for å få en forsikring om at det ikke vil gå utover tilbudet til det kjæreste vi har.

Fødselstallet for avdelingen i 2016- 1051. I 2017: 976. I 2018: 909.

Med et gradvis synkende fødselstall samler vi aust-agder geriljagruppe og rolig løftes armen i flex... for føden!

97 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page