top of page

De nyfødte!

Fra vi startet til nå har det dreid seg om en ting. Trygghet for de fødende og sikkerheten til de nyfødte. Nå er den tryggheten truet!

Historien om fødeavdelingen i Kristiansund er i ferd med å utvikle seg til en kriminalroman. Da vi ranes på høylys dag! Avdelingen som i teorien er vedtatt nedlagt flere ganger, kjemper for sin eksistens. Sist var 14 mai i år da det ikke ble flertall i Stortinget for FRP, SP og SV sitt forslag om å også bevare avdelingen som en del av en fremtidig sykehusstruktur. Det ble som kjent heller flertall for Arbeiderpartiet sitt forslag, om å holde fødeavdelingene både i Molde og i Kristiansund operativ frem til et fellessykehus er innflytningsklart. Opinionen var raus og stemte for. Vi takker! Vi behøver ikke her å fortelle alle gledeshistoriene fra vår fødeavdeling. Det er noe alle vet. Familiene som er skapt der, alle ungene som har sett dagens lys. De nybakte fedrenes gråt når de holder sitt barn i armene for første gang. Ja, de gråter. På veggen henger en tavle som viser hver eneste lille nyfødte, født her på avdelingen. Her jobber kompetente jordmødre og gynekologer dag og natt utrettelig, enda luften siver sakte ut. Vi er full av beundring for disse helsearbeiderne, som står på beina og ivaretar kvinnene på en faglig og kvalitetsmessig måte. Med ømhet og omsorg uansett, selv med denne stadige prikkingen på ryggen. Denne følelsen av å bli holdt tilbake. At noen bare venter på at de skal begå en feil. Og det er ikke pandemi som sliter. Man skulle tro at Korona ville være nok til at helseforetaket stanset nedleggingen. Det direktør Bakke uttalte til NRK om at fire sykehus gir større spillerom er svaret. Det er nettopp det. Og når Kristiansund er nedlagt, vil da personen på bakerste rad reise seg og stille følgende spørsmål: - Hva om det kommer en ny pandemi? Hva da? Sykehuset som åpnet i 1986 har siden 1999 vært truet med nedleggelse. I vinter var helseforetaket nødt til å stenge avdelingene i noen helger. Dette på grunn av bemanningsproblemene gikk på sikkerheten løs. Helseforetaket sa de hadde rekrutteringsproblemer. Dette ble også formidlet til Stortinget. Foretaket utlyste derfor stillinger. Det måtte være mulig å finne jordmødre. Jordmødrene selv engasjerte seg for å finne dem ved å lokke med bolig og kampanje. Bunadsgeriljaen utlovde dusør og dro til jordmødrene i Lillestrøm og lokket med natur og et godt arbeidsmiljø. "Skal dere rekruttere, bør dere komme før," var svaret fra dem. Resultatet ble en reansettelse av Jordmoren som tidligere hadde sluttet i protest. Videre ble det i 2020 utlyst stillinger to ganger i april, kun korte vikariater med lav prosent, på Webcruiser, med to ukers svarfrist. Det var tre som søkte. Men nå har Helseforetaket kommet med en kontrabeskjed: FØDEAVDELINGEN I KRISTIANSUND DRIVER MED OVERFORBRUK! Kan personen på bakerste benk minne helseforetaket på at problemet var underbemanning? Vil de som har søkt akseptere to arbeidsteder? Og vil det ikke ansettes flere? Noe som er en forutsetning når det ikke hentes inn vikarer fra andre land. Ingen stillinger er nå utlyst og jordmødrene som akkurat er uteksaminert søker seg andre steder.

Styreleder i helseforetaket, Theodorsen, sa etter stortingets vedtak 14 mai, at de ikke kom til å følge vedtaket. Med andre ord. De kjører på. De hever seg rett og slett over demokratiet. De har et mandat, et nytt sykehus å bygge og to skal legges ned. Og vår eneste demokratiske vei inn til helseforetaket er Bent Høie. Og han sa at det må være forankret i det faglige. Og at helseforetaket ikke er pliktig til å følge Stortinget. Hvem har ansvaret for det faglige? Jo Helseforetaket. Og hvem instruerer Helseforetaket, jo Bent Høie. Hvordan ta vare på fagmiljøet? Jo, ved å ansette folk. Og nå hindrer helseforetaket rekruttering ved å insinuere et overforbruk?

Men historien stopper ikke der. 10 juni i forbindelse med styremøtet i Helseforetaket har det kommet oss for øret et forslag om å endre vaktordningen til gynekologene fra 5 delt vakt til 7 delt vakt. Det vil bety en akutt mangel på gynekologer i Kristiansund, som i dag har fem gynekologer. Hvilke konsekvenser får dette? Siden de ikke rekrutterer gynekologer enda, som er helseforetakets jobb. Blir gynekologene tvunget til å slåes sammen med Moldes. Det er grunn til å forvente en driftsplan 10 juni hvor det vil bli lagt frem et forslag om å slå sammen fødeavdelingene! Dette vil først skje vekselsvis etter sommeren. Stikk i strid med stortingets vedtak. Stortingets representanter må få informasjon om at helseforetaket ikke har gjort nok for å rekruttere. Dette må helseministrene blir konfrontert med. En ambulerende eller såkalt vekselvis stenging vil skape uro og frykt i forhold til reisevei og hvor man skal føde. Kvinner fra Smøla, Halsa, Tustna og Aure har over tre timers reisevei til Molde. Og veien er lang for mange i Romsdalen. Det er dette som er grunnen til at Stortinget vil ivareta de fødende kvinnene både på Nordmøre og i Romsdalen ved å holde begge fødeavdelingene i drift. Dersom det besvares med at det går på sikkerheten løs å holde begge dørene åpne, så er det helseforetakets ansvar, plikt og oppgave å sørge for sikre tjenester. Vi ber våre folkevalgte være på vakt. Det er noe som ikke stemmer.

Når man ikke ansetter folk som søker og Ålesund fødeavdeling er den eneste som får dispensasjon til å ansette vikarer fra utlandet, ei heller jobber aktivt med å innhente gynekologer. Blir det nærmest umulig å opprette den faglige kompetansen som er en forutsetning for videre drift. Dette oppfattes ikke som en unnskyldning fra HMR, men mer som en mulighet de griper for å legge ned. De skaper et større rekrutteringsproblem enn det egentlig er i virkeligheten.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page