top of page

En bønn til Arbeiderpartiet

Det vil være naturlig å tenke seg at etter denne epidemien, vil vi ha behov for en grundig evaluering av sykehusstrukturen. Det er en ny tidsregning; Før og etter Korona.

Dette innlegget er en bønn til Arbeiderpartiet. Vi ber om hjelp til å redde fødeavdelingen i Kristiansund. Vi ber dem lytte til folket. Ber om at de tar en klok avgjørelse. Er det for mye å be om?

I Tidens Krav kunne vi nylig lese at Frp, SP og SV går sammen om et felles forslag om å bevare fødeavdelingen i Kristiansund, også etter at fellessykehuset eventuelt står ferdig. Forslaget er et innspill til Nasjonal helse og sykehusplan 2020- 2023. «Stortinget ber regjeringen stanse nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund og sikre at fullverdig fødeavdeling blir en del av den fremtidige sykehusstrukturen i Møre og Romsdal.» Forslaget skulle vært oppe til votering 2 april. Dette er som mye annet, forståelig nok, satt på vent på grunn av Korona.

Det forventes en ny tid for gjennomføringen av denne planen over påske. Men de tre politiske partiene ber Arbeiderpartiet allerede NÅ komme på banen. Dette siden Helseforetaket i Møre og Romsdal allerede har vedtatt en nedleggelse av fødeavdelingen. Tidspunktet for når det skal skje vil bli klart på styremøtet i juni. Siden tiden er knapp, mener de tre politiske partiene at det haster med en avklaring. Siden FRP er ute av regjering finnes det en mulighet for å avklare dette nå. Derfor ber vi Arbeiderpartiet om hjelp. Samtidig med innspill om Fødeavdelingen i Kristiansund skulle det også fremmes forslag om at Alta skulle få akuttfunksjon. Her har Arbeiderpartiet allerede vært på banen og sagt nei. Et nei som kom for tidlig etter vår mening. Fordi vi vet enda ikke hva det vil bety for samfunnet å gå igjennom en pandemi. Vi vet ikke hva menneskene vil trenge etterpå. Folket har samlet seg. Og i disse tider som er preget av kraftige tiltak for å ikke overbelaste helsetjenesten, ser vi tydelig konsekvensene av nedleggelser i distriktene. Vi har få ledige senger og for lite folk på jobb. Det vil være naturlig å tenke seg at etter denne epidemien, vil vi ha behov for en grundig evaluering av sykehusstrukturen. Det er naivt å tro at det ikke kan komme en ny pandemi. Beredskap handler om å være klar når krisen inntreffer. Dette vil bety behov for en total omstrukturering av sykehustjenestene. Det er grunn til å tro at en slik evaluering vil vise at man redder flest liv med nærhet til akuttfunksjoner. Og at en pandemi vil endre vårt syn på sykehus. Folk vil leve bedre med visshet om at hjelpen er nær ved behov. Derfor bør viktige vedtak avventes og tidligere bestemmelser erklæres ugyldig. Det er en ny tidsregning. Det er før og etter Korona. Derfor bør vedtak vente som omhandler store endringer i struktur som i Finnmark, Innlandet og på Nordmøre og Romsdal. Det er mulig disse må restartes. Vi må se dette i lys av de erfaringene vi gjør oss nå. Vi vet ikke hvordan verden ser ut etter denne pandemien. Alt vi kjenner må til vurdering.

Det er ikke for mye å be om. Det haster med Kristiansund. Dette må løses politisk. Vi blør ikke saktere på Nordmøre. Smølakvinnfolk føder ikke bedre i bil. Og når mange blir syke på en gang, trenger vi virkelig våre lokalsykehus. Vi har behov for mer enn noen gang nærhet til akutte funksjoner. Fellessykehuset vil ikke gi oss et bedre tilbud. Det er blitt mer tydelig for alle den siste tiden. Dette er noe helt annet enn det folket ble forespeilet. Så vi ber derfor Arbeiderpartiet gjøre det eneste riktige. Stopp dette! Stopp det ved å bevare akutt og fødeavdeling i Kristiansund!

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page