top of page

Forhåndsbestemthet

8 august hadde jeg mitt siste møte med Bent Høie. Om det blir flere møter vet jeg ikke.

Jeg brakte ferske tall fra fødeavdelingen i Kristiansund. Se her sa jeg, tallene taler for seg, hittil i år har Kristiansund færre keisersnitt enn Molde. Dette er ingen forkleinelse for Molde. Dette bare viser at det er naturlig variasjon ved lite utvalg på tid eller antall. La oss gå tilbake til mars 2019. Da vedtok helseforetaket å slå sammen fødeavdelingene Molde og Kristiansund. Årsaken var det de mente var dårlig kvalitet ved føden i Kristiansund. De hadde for mange keisersnitt. De lå på 19 prosent. Molde på 10 prosent. Selv om et styremedlem stilte spørsmål ble det besvart av klinikksjefen at dette var så stor forskjell at de anbefalte å stenge avdelingen allerede til sommeren. Dette skapte usikkerhet og fører til en klagesak fremmet av noen gravide. Og dette skaper så stort sinne at det også fører til at Bunadsgeriljaen blir til. Klinikksjefen må gå tilbake på en del punkter hva angår dårlig kompetanse ved Kristiansund. Blant annet at de har hatt stengt som følge av lav bemanning, noe som var direkte løgn. I mitt første møte med Bent Høie utrykker jeg at det er et problem at han har støttet tallene fra Klinikksjefen og at helseministeren aldri har bedt om unnskyldning for det. Nordmøre venter på det, sa jeg. Vi venter enda og har nå større grunn til å be om en beklagelse. Da Høie brukte opplysningen om nedgang i antall keisersnitt til å fjerne anestesivakt om natt. Nå har Kristiansund så få keisersnitt at det er ikke nødvendig med beredskap om natta. Vel vitende om at anestesivakt også er livsnødvendig for innbyggere som ikke skal føde. Det handler om vår akuttberedskap. Å vri og vende på argument på denne måten er respektløst. Ingen har beklaget at de tok feil, verken helseforetaket eller Bent Høie. Tvert imot. De lar være å ansette flere gynekologer og jordmødre slik at de våren 2020 kan gjenta ”suksessen” fra våren 2019. Ps. Klagesaken 8 modige gravide kvinner fremmet mot Helseforetaket ble nevnt i en bisetning under møtet i går. Snakk om David mot Goliat!

(Foto er lånt av tidens krav)

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page