top of page

Helt grønn avdeling på en helt ublue St Olavs!

Tilbake ved St Olavs, til deilig og varm jordmorkaffe (i sivil)

Invitasjonen om å komme tilbake til St Olavs kommer fra jordmora Anne Kathrine Elvinsdatter Stjern. Bare kom sier hun. «De får bare heller

bare sparke meg. Jeg synes det er flaut at du ble nektet inngang sist du var her. Så bare kom.» « Ok,» svarer jeg. "Men jeg kommer i sivil." Det er mørkt ute, men lyst og trivelig inne på føde og barsel på St Olavs. De er fire jordmødre denne kvelden på to avdelinger. De skal vanligvis være minimum seks stykker. (på grunn av sykdom) Heldigvis er det rolig. Det er på barsel det «brenner» i kveld. Her er det to jordmødre, det skal være tre. Flere nybakte mødre har fått infeksjon og barselspleierne løper fra rom til rom med flasker, antibiotika og varmeflasker, tepper og vann. «Vi må avlaste."Sier de. "Fedrene er slite.» Ingen kvinner ligger på gangen lenger. Etter jeg var her sist uttalte klinikksjef Salvesen til adressavisa; at kvinner legges heller inne på stengte barselrom. Ikke på gangen. En håpløs ordning som tvinger jordmødrene inn på barsel mellom fødslene. (pga lav bemanning på barsel) Det er herfra jeg har opplysningen om at nybakte mødre HAR ringt ammehjelpen i fortvilelse over å ikke motta den barselhjelpen de har hatt behov for. Dette gjelder også kvinnene som ligger på hotellet. Sist jeg var her, kom jeg ikke inn (se blogginnlegg) I juli ble leder av Trøndergruppen Marta Kvalvik Størkesen og jeg regelrett kastet ut av Fødeavdelingen. Nå i fravær av kommunikasjonsrådgivere og avdelingsleder var døren åpen. Omorganiseringen som ble startet 5 mai fortsetter på St Olavs. Dette har redusert antall barselsenger. 4 fødestuer er gjort om til mottaksrom og såkalte Bufferrom (Behovet for dette avklares etter ROS_ analyse) Og nå skal to eller tre fødestuer gjøres om til såkalte grønne jordmorstyrt avdelinger. Etter ønske fra Klinikkledelsen og Helseforetaket. Dette blir de pålagt uten at det bevilges ekstra bemanning. Jeg stiller flere spørsmål om hva innebærer en såkalt grønn avdeling. Og kan dette innfris uten ekstra bemanning? De svarer at de ikke vet. De mangler bedre informasjon. Turnusen er satt, og flere jordmødre synes grønn avdeling er en fin ting, men de ønsker økt bemanning for å få det til. De har avdelinger som til tider er så fulle at folk har måttet ligge på gangen. Og så skal de midt i det hele åpne en rolig grønn oase? Må de late som? Men kreves det ikke å trene på dette også. Å være en såkalt grønn jordmor? Å ikke ty til smertestillende eller bedøvelse. Å være grønn fødselshjelper krever at du har tid og rom til å skape tryggheten som trengs for at kvinner skal kunne føde naturlig. Dersom du hele tiden tenker at du trengs på rommet ved siden av så

skaper jo det bare mere stress. For meg virker det som om all omorganisering blir gjennomført uten at de ansatte får sagt sitt. En uklok prosess. Som ikke gavner et godt arbeidsmiljø og som til syvende og sist får konsekvenser for helsetilbudet. Presset øker på St Olavs med sine 3791 fødsler i året. Argumentet for å legge ned Orkdal i sin tid var at det var bedre å samle fagkompetansen på ett sted. Det er grunn til å spørre; Er det jordmødrene og normalfødende som må betale prisen?

Til slutt spør Anne Kathrine: "Jeg har fått opplyst at budsjettet for denne omorganiseringen er gjort på urealistisk grunnlag.

I budsjettet la man til grunn at 48 jordmødre ville gå langvakter. Det ble bare 18. Det fordyrer med 2 mill.

Jeg personlig antyder at vi velger unødvendige dyre løsninger, og hva har det å si for Møre og Romsdal, nå og på sikt?

Ja, si det?

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page