top of page

Iben trykket på venstres hjerteknapp.

I dag fikk HK besøk av Venstreleder og kulturminister Trine Skei Grande, ordførerkandidat Ragnhild Helseth og Pål Farstad.

Men den viktigste gjesten var Iben. Jenta som akkurat rakk å blir født i Kristiansund før fødeavdelingen sommerstengte.

Hun fikk navnet sitt i dag på veggen. Velkommen til oss Iben. Trine Skei Grande forstår at vi ønsker en fødeavdeling i Kristiansund, men hun ønsket at vi også setter fokus på de store kvinneklinikkene i de store byene, hvor det også er transportfødsler. At vi snakket på vegne av alle. Hun kom rett fra området til SNR hvor de har vært på befaring av fellessykehuset. Grande ønsker at vi diskuterer hva slags fødselsomsorg vi skal ha i landet om vi skal gjøre som i Sverige hvor den er mer styrt av leger. Hun sa at antall dødsfall i forbindelse med med fødsel er lavere der. Venstre sentralt stemte imot å redde føden i Kristiansund 14 mai.

Vår tilbakemelding til Grande var at dersom det er sant ma det ha andre årsaker enn at leger styrer fødselsomsorgen. Man må se på flere faktorer angående statistikk. Det at hun ønsker å diskutere fødselsomsorg synes vi er veldig bra. Venstre ønsker å satse på mer forskning på kvinnehelse sa hun også. Noe vi støtter, men forskningspenger bør ikke gå til å forske på ting vi allerede vet; At jordmorstyrt sammen med flinke gynekologer skaper størst trygghet og at veien til fødestedet ikke er så lang.

Når man sjekker barnedødelighet på statistikk publisert av FN 2017 kommer er Norge likt med Sverige.

Grande ble også gjort oppmerksom på at i land hvor fødselsomsorgen har blitt mer legestyrt så øker antall keisersnitt betraktelig. Hun fikk også kunnskap om at kvinner ønsker en jordmorstyrt fødselsomsorg og at alle undersøkelser peker mot at det er det som gir den tryggeste fødselsomsorgen. Jordmødrene har denne kunnskapen og fødsel er i utgangspunktet ikke sykdom. Idet den blir det er vi i gynekologens trygge hender og takknemelig for det.

Hele veien lå Iben i Grandes hender som et tydelig eksempel på nettopp dette. Ibens mamma, Silje Utne, har født to skjønne stjernekikkere. Sønnen ble forløst ved hjelp av keisersnitt. Da vesle Iben ble født lå hun også som en stjernekikker. Takket være en kyndig jordmor ble barnet snudd og Silje kunne føde normalt. Fødselen gikk fint takket være fagkompetent jordmor ved fødeavdelingen i Kristiansund.

Dette kan ikke understrekes nok. Det er jordmødrene som sitter med den viktigste kompetansen når det gjelder å forløse en kvinne vaginalt. Legers kompetanse er viktig å ha tilgang på, dersom det skjer noe akutt under en fødsel. Men stort sett holder det med kompetansen jordmødrene sitter inne med. Sentralisering av fagkompetansen var et argument da Orkdal fødeavdeling ble lagt ned. Over 100 babyer er født under transport som følge av den avgjørelsen. Begrunnelsen for nedlegging av Orkdal var at det var bedre å sentralisere og samle fagkompetansen. St Olav i dag har en presset fødeavdeling. En kvinneklinikk hvor kvinner i barsel har vært lagt på gangen.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page