top of page

Nasjonal Helse og Sykehusplan

Bunadsgeriljaen deltar på konferansen, Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023.

Hensikten med konferansen er å samle fagmiljøet, pasienter, politikerne og byråkrater for å se på veien videre for en ny sykehusstruktur. På www.sykehusplan.no inne på Helse og Omsorgs - departementes side kan man lese:

"Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene. Vi trenger både små og store sykehus også i framtiden. De skal ha ulike roller og oppgaver, men kravene til kvalitet skal være de samme. Sykehusene skal arbeide i team slik at pasienten får den beste behandling av kompetent personell uansett hvor de bor." Får å få dette til fremsnakkes digitale hjelpmidler. Da er det fristende å si som Line Rønning Føsker, lokal leder i Sandnessjøen; "Vi kan ikke føde på skype!" Men det er en utfordring at flere kvinner er eldre fødende eller syke når de skal føde. Dette fører til flere må selekteres til de store klinikkene. "Da er det bedre å samle fagkompetansen. "Flinke folk vil ikke jobbe på de mindre avdelingene." Dette er argumenter vi blir møtte med til stadighet av helseforetakene. Dette vet vi ikke stemmer. Selv med trusler og nedleggelse hengende over seg, ønsker flinke folk å jobbe på mindre gynekologiske avdelinger. Det som er viktig er at de motiveres til å bli. Ved at de får sin kompetanse økt ved å hospitere ved de større avdelingene. Vårt inntrykk er at det i dag ikke er ressurser til dette. De nedprioriteres og da kan motivasjonen synke. Løsningen må være å oppgradere beredskap og øke ressurser ved de mindre lokalsykehusene.

Men det ble lite snakk om struktur og oppbygging ved fremtidens sykehus. Men mest om hvordan løse den økende strømmen av pasienter. Mer ansvar til sykepleiere, mer bruk av e- mestring og mer hjemmebehandling. Hva skal vi da med. de store sykehusene dersom folk skal ble friske hjemme?

Stikkord er samhandling, samarbeid og egenbehandlingsplan og e- mestring.

Det er mange fine ord, det jeg hører er at vi fjerner oss fra hverandre. Tenker kun økonomi. Det snakkes om effektivisering, digitale hjelpemidler og roboter. Og at pasienten i større grad i fremtiden må ta eget ansvar for sin sykdom og at flere, speseielt eldre skal behandles i hjemmet. Dette er et mønster vi ser gjenspeiles i barselstilbudet. Det er lenge siden kvinner kunne ligge lenge på barsel. Det er for få barselplasser på de store klinikkene. De regner med at kvinnen skal reise hjem 12 timer Dette skjer i takt med at flere kvinner får fødselsdepresjon.

Dagens høydepunkt var innlegg av brukerrepresentant i Helsedirektoratet; Line Eikenes Langsholt. Hun advarte om å bli for teknisk og etterlyste den gode klemmen. Fantastisk dame som også innså at hun hadde startet som ildsjel og nå var hun selv blitt byråkrat.

Jeg hadde også en samtale med Bent Høie om viktigheten av å opprette beredskap der hvor folk bor. Han mener det er uproblematisk å redusere anestesi på mindre sykehus. Dette er vi uenig om og det fikk jeg sagt litt om før vi ble avbrutt...

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page