top of page

Skal fellessykehus bygges på dugnad

I så fall er det færre og færre som vil stille opp. Misnøyen mot det nye fellessykehuset er i ferd med å spre seg i hele fylket.

Enda et styremøte i helseforetaket er forbi hvor man må innrømme nederlag hva angår kostnader. Johan Vatnan presenterte prognosen over et dødssykt fellessykehus. Diagnosen er tæring eller utarming. Da bunadsgeriljaen la frem analysen av dette temaet i september, viste alle tall at det vil bli dyrere enn antatt å bygge SNR. De har ingen mulighet til å nå de økonomiske rammene og dette ble bekreftet på styremøtet, de vil ikke greie å nå planen om kostnadsreduksjon. De vil ikke klare å bygge SNR.

I medisinsk sammenheng, hadde dette betydd: Vi har gjort alt vi kan, det er ikke mer å gjøre, det er terminalt. Men Helseforetaket driver livsforlengende behandling på overtid. De er nå i forhandlinger med Skanska. En oppdragsgiver som tidligere har vist seg villig til å gå løs på byggeoppgaver, med risiko for sprengt budsjett etter påbygging. Det er kanskje den smellen Skanska denne gangen ønsker å unngå? Eller sitter de rolige på venterommet og bare håper på økte bevilgninger? I så fall er Skanska i en heldig posisjon som byggefirma. Styremedlem Gerd Marit Langøy er skuffet over dette, men vil likevel at fremdriftsplanen om oppstart skal følges. Argumentasjonen: Vi har sagt vi skal bygge og da MÅ vi det? Virker krampaktig. Og vi spør: Mener Langøy at SNR skal bygges på dugnad? Mener styret at Skanska skal risikere bevisst å gå i underskudd? For hvor skal de ta pengene fra? Med forventet pasientflukt på flere tusen pasienter, har de heller ingen garanti for at de kan betale tilbake lånte penger heller. I Stockholm er folk fortvilet over Skanskas praktbygg Karolinska sykehus. Det er et fint bygg, men så dyrt at det går utover behandlingstilbudet til folk. Hva er da vitsen med et sykehus? Om det ikke kan behandle?


Det er heller ikke spesielt gunstig å låne mer penger fra Helse Midt. De begynner vel å se bunnen i pengeskrinet. Styreleder Ingve Theodorsen virker desperat når han etterlyser flere alternativer som styret kan velge mellom. Som han sa på møtet i går: «Slik at vi får bygget dette på den ene eller andre måten.» Hvor mange måter er det å bygge et hus du ikke har penger til? Låne mer? Eller redusere kostnader? Begge deler vil uansett ramme syke folk til slutt, folk som trenger rehabilitering og fødende kvinner. Er det kanskje på tide å utvide styrets mandat? Både Frp, SV og SP ønsker at føde og akutt skal bestå i Kristiansund. Arbeiderpartiet sier det er vedtatt at det skal være tre akuttsykehus i fylket, men de bør snart innse at det var under helt andre forutsetninger. Dersom helseforetaket må gå tilbake til Høie å spørre etter livsforlengende medisiner til et døende prosjekt, er det grunn til at det nærmer seg slutten.


Løsningen er at SNR bør bli det Erna Solberg omtalte det som i mai 2019: «Nye Molde sykehus». En Freudiansk slipp som nå viser seg høyst sannsynlig å slå til. Fordi selv om man hadde råd til å bygge et SNR på 55 tusen kvadrat, vil ikke det dekke behovet for helsetjenester likevel til alle i regionen. Blar man i analysen av Kommunekonsult og bunadsgeriljaen, ser man at selv med forventet pasientflukt fra ytre Nordmøre, Vestnes, Åndalsnes og Rauma er 55 tusen kvadrat for lite. Det hjelper ikke å vise frem fancy tegninger at et luftslott. Legger man ned føde og akutt i Kristiansund blir Nordmøre den mest folkerike regionen i landet, uten disse livsnødvendige funksjonene. Og når veien blir lang og sykehuset lite, er det ikke verdt turen over fjellet. Derfor er det på tide at styret kaster kortene nå. De evner ikke å strekke strikken lengre enn dette. Norge må slutte med å bygge enheter som byr på korridorpasienter og trange personalrom allerede ved åpning. Nå har ikke bare folket på Nordmøre talt, folk i Romsdal har også gitt beskjed. Det er for mange for langt til Hjelset. Slik sett er lokasjonen ulogisk. Det anbefales ikke å presse på med byggestart av et vaklende prosjekt. Et sykehus skal være stødig. Trekk ut kontakten. Bevar lokalsykehuset i Kristiansund, gi folket i Molde en fornyet løsning. Dette er også analysens konklusjon: To sykehus vil gi det tryggeste og beste tilbudet til befolkningen i regionen. Dersom prosjektet nedskaleres til nærmere 40 tusen kvadrat, kan vedtaket endres til å bygge et lokalsykehus for Romsdal og det vil ligge godt innenfor rammene til investering vedtatt for fellessykehuset. Og alle kan da puste igjen.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page