top of page

Stå sammen eller kjempe for sitt?

To fødeavdelinger på Helgeland! Støtte til Line Rønning Føsker!

Da styret i helseforetaket gikk ut og anbefalte ett sykehus sør for korgfjellet og fylketsrådet senere anbefalte to akuttsykehus, hvorav ett stort ved kysten og ett mindre i Mo i Rana, førte dette til uro blant befolkningen på Helgeland.

I mitt forrige blogginnlegg sammenlignet jeg kampen på Helgeland med den kampen vi har stått i lenge på Møre. Hensikten var å advare Helgeland om å eskalere en allerede pågående sykehusstrid. Og jeg oppfordret til å stå sammen som region. Striden på Møre har skapt sår mellom folk. Når Mo i Rana, i løpet av en dag, mobiliserte med fakkeltog for sitt sykehus, som var bra, ble bunadsgeriljaen etterlyst. Bunadsgeriljaen var da opptatt med å forberede seg til møter til Fylkesrådet. Konseptet med geriljaen har fra første stund vært at alle som kjemper fødesaken, kan bruke bunaden og bli med i geriljaen. Bunadsgeriljaen Ytre Helgeland har gjort forsøk ved å invitere Rana fra første stund.

Bunadsgeriljaen Ytre Helgeland har siden mai stått på for å argumentere for to likeverdige akutt- sykehus. Når det falt, så de på hvilke andre alternativer som kunne fungere, ut fra kriterier om likeverdige helsetjenester for folk på Helgeland. De har utelukkende sett på hva som vil gi det tryggeste tilbudet for flest mulig. Derfor ble også ett sykehus vurdert. Og her ser det ut til at Bunadsgeriljaen i Helgeland ble feiltolket. Jeg beklager at mitt blogginnlegg ikke understreket dette godt nok. Bunadsgeriljaen Helgeland, har hele tiden uttalt seg om hva som vil gi mest trygghet for folk. Det er derfor Bunadsgeriljaen i Sandnessjøen kunne tillate seg å snakke på vegne av hele Helgeland for et likeverdig, trygt og godt fødetilbud på Helgeland. Jeg har fulgt de hele veien og de har kun forsøkt å se løsninger til det beste for alle. De har jobbet sent og tidlig for dette og det oppleves utrolig tøft med stormen som kommer mot dem/ oss nå. Line Rønning Føsker har hele styret bak seg, full tillit og hennes arbeidsgruppe støttes! Fordi vi vet de kjemper en fair kamp. Bunadsgeriljaen Ytre Helgeland har gjort en svært grundig jobb ved å sette seg inn i de forskjellige alternativene som lå i mandatet. De har etterlyst hva som ligger i hvert forslag. De har stilt spørsmål og de har forlangt svar. Og bare slik kan man ta kloke valg. Man mister fokus ved å la uroen gå ut over hverandre. Helgeland bør nå fokusere på å holde sammen og stille kloke spørsmål til dem som avgjør dette. Bunadsgeriljaen har klart på verdig vis å sette fødesaken på dagsorden, ved å fokusere på hvilket behov folk i en region har. Og at folk trenger trygghet og forutsigbarhet når de skal føde. Og det er bare ved å holde sammen at man kan klare å beholde to fødeavdelinger på Helgeland. Bunadsgeriljaen ønsker ingen fødeavdelinger lagt ned.

Vi oppfordrer til å være med å kjempe for to akuttsykehus på Helgeland. På bordet ligger forslag om ett stort og ett mindre. Og fylkesrådet har kanskje rett i at det store bør plasseres ved kysten. Dette må utredes enda grundigere. Hva er tryggest? Fakta på bordet.

Det skaper alltid storm når man truer et lokalsykehus. På Nordmøre endte man opp med å kjempe for plasseringen at ett stort sykehus og nå sloss vi for at funksjonene skal opprettholdes selv om det bygges ett nytt såkalt fellessykehus. Det er en lang og slitsom kamp å stå i for et folk. Hold sammen. Å kjempe for egen sak vil skape splid. Kvinner skal ha et godt og trygt tilbud når de skal føde på Helgeland. Og bunadsgeriljaen vil fortsette å kjempe for at de skal få det.

29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page