top of page

For nærhet til føden

NÆRHET REDDER LIV!

#Nærhetredderliv

Fra globalt til lokalt

Denne sentraliseringen av fagkompetansen ser man over hele Europa. Situasjonen er det samme over alt. Fødeavdelinger slås sammen og dette får konsekvenser for kvinner som må reise langt. I England er det lignede tilfeller. Det spares lite på sammenslåing. Kvinner er mest fornøyde på de mindre avdelingene. Det mangler forskning på hva det koster samfunnet i de tilfeller kvinner og barn opplever skader og traumer som følge av transportfødsler. I september deltar Bunadsgeriljaen på en fagdag med jordmødre fra hele Europa, hvor dette er tema.

Leger uten grenser melder om at situasjonen for de fødende globalt er i krise. Det utdannes for få jordmødre som kan forløse kvinner vaginalt. I områder som har vært preget av krig er andelen keisersnitt svært høy, faktisk opptil 80 prosent. I motsetning til Brasil, hvor kvinner med høy utdannelse velger keisersnitt, da det er status og praktisk å planlegge nedkomst med tanke på jobb.

I Norge sentraliserer man fagkompetansen til de store kvinneklinikkene
 

Dette resulterer i økt reiselengde for veldig mange fødende kvinner. Vi ønsker å belyse at det er trygt å føde på de mindre avdelingene og at kvinner ofte er mest fornøyde med den fødselsomsorgen de får der. Ved god selektering er en fødestue trygg og ved å opprettholde akuttilbudet ved fødeavdelingene ligger alt til rette for å gi et fullverdig fødselstilbud til de som trenger det. 

Stort sett går fødsler bra og vi har alt å vinne på å satse på å ha den beste omsorgen i Europa. Vi har alle forutsetninger for det. Da må vi handle nå. FN mener vi har for få fødetilbud tatt innbyggertall og geografi i betraktning. Her må det handling til. Vi benytter derfor enhver anledning til å fremsnakke jordmødre – yrket som er ett av verdens viktigste jobber. 

”Kampen for en desentralisert og menneskevennlig fødselsomsorg er kampen for fremtiden.”


Berit Mortensen

Newborn

     Dette har vi oppnådd hittil

 • Spredt oss til hele landet.
   

 • Utsatt sammenslåingen av fødeavdelingene Molde og Kristiansund.
   

 • Opplysningsarbeid overfor politikere og befolkningen.
   

 • Vist støtte til de ansatte på sykehusene.
   

 • Skapt håp og engasjement.
   

 • Satt fokus på fødesaken i hele landet.
   

 • Rettet fokus mot ABC og fødetilbudet generelt på Ullevål.
   

 • Satt Nordmøre og Helgeland på kartet.
   

 • Fokus på viktigheten av å ansette jordmødre på fødeavdelingene for å sikre drift.
   

 • Fremsnakke jordmordyrket! 
   

 • Gjenåpning av føden i Kristiansund

bottom of page