top of page

Starten på en folkebevegelse

Slik alt begynte

Historien bak Bunadsgeriljaen

LogoLiggendeVektorisert_gray_edited.png

Bunadsgeriljaen er en landsomfattende folkebevegelse som kjemper for nærhet til et trygt og godt fødetilbud for alle i hele landet, med vekt på distriktene. Bunadsgeriljaen oppsto på Nordmøre da det i mars 2019, ble vedtatt at fødeavdelingene Kristiansund og Molde skulle slås sammen og Kristiansund legges ned. Vedtaket var preget av hastverk og måten det ble gjort på har medvirket til at Bunadsgeriljaen fikk så stor oppslutning.

 

Bunadsgeriljaen spredte seg raskt til hele landet da fødeavdelinger har vært truet flere steder gjennom mange år.  På Nordmøre hadde folket i dette området og overalt i landet, kjempet for sin fødeavdeling i mange år.  Det første avisoppslaget om trusler om nedleggelse er fra 1998.

 

Da Bunadsgeriljaen oppsto hadde folk gått i utallige fakkeltog allerede. Saken fikk nasjonal oppmerksomhet på grunn av bunaden.
Logo - Bunadsgeriljaen
Vi er alle født

Alle er vi født og mange har født eller skal føde barn i fremtiden. Fødesaken angår alle. De fleste har en fødselsopplevelse å dele, enten sin egen fødsel eller da man selv ble foreldre. Dette er en unik erfaring som vi ønsker å sette fokus på i denne gruppen.

 

Vi ønsker å bidra til både spre informasjon om hvor skoen trykker og hvor man kan kjenne mest på kuttene. Og vi ønsker å bidra til løsninger som kan føre til at man slutter å nedlegge sykehus og beholde de føde og akutt- avdelingene som er.

 

På grunn av stor oppmerksomhet i media og mange medlemmer har denne gruppen skapt en bevegelse som kan ha muligheten til å skape endringer. 

Bunadsgeriljaen ble startet av Anja Cecilie Solvik, da hun tok et bilde av seg selv utenfor døra til fødeavdelingen i Kristiansund i mars 2019, hvor hun flekset muskler og oppfordret kvinner til å ta på seg bunaden og la seg avfotografere på strategiske steder i sitt nærmiljø. Hensikten var å få oppmerksomhet rundt den pågående trusselen om nedleggelse av fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus.

Geriljaen blir til

Da bevegelsen spredte seg til andre deler av landet, vokste bevegelsen. Den er i dag en folkebevegelse, en organisasjon med styre, leder og mange følgere på Facebook og betalende medlemmer. Det finnes lokale grupper på Nordmøre, Ytre Helgeland, Innlandet, Trøndelag, Oslo, Arendal. 

 

Bunadsgeriljaen på Ytre Helgeland, Sandnessjøen er den største gruppen etter Nordmøre. De ble etablert i mai 2019 og har jobbet utrettelig for at sykehuset i Sandnessjøen skal bestå. Noe de lyktes med! I januar 2020, bestemte helseminister Bent Høie at det skulle være to føde og akuttsykehus på Helgeland, med hovedsykehus i Sandnessjøen omegn. 

Bevegelsen sprer seg
Logo - Bunadsgeriljaen
Nedbygging i hele landet

Planene på Innlandet er å bygge et nytt fellessykehus på Moelv. Skjer det legges både føden i Gjøvik og Elverum ned. Antagelig vil både Hamar og Lillehammer bygges ned. Bunadsgeriljaen sammen med andre aksjonsgrupper jobber for å beholde det slik det er i dag. OG heller styrke dagens struktur. 

 

Det er nedlagt 60 fødetilbud de 60 siste årene. I dag har vi kun 45 fødetilbud. VI trenger å beholde de vi har og heller styrke dem. 

Bunaden er et sterkt symbol på hvor du er født og tilknytning til det stedet. Derfor bruker vi bunaden, dessuten har bunaden vært brukt i politisk sammenheng tidligere. Alle medlemmer uansett bunad, drakt eller uten bunad oppfordres til å fortsette kampen videre, ved å ta bilder, dele disse med venner på sosiale medier og vise at de støtter Bundadsgeriljaen. 

Bunadens symbolikk

Svaret på en bedre fødselsomsorg er å øke grunnbemanningen og bidra til bedre kontinuitet og økt fokus på svangerskap, fødsel og barselomsorg.

 

Nærhet til føden gir trygghet. Og det redder liv.

 

Nå viser forskning at risikoen for skader på mor og barn øker med avstand. Undersøkelser viser også at kvinner er mest fornøyde med fødselsomsorgen på de mindre fødeavdelingene. 

Sammen med barselopprøret har vi bidratt til å sette søkelys på barselomsorgen. Da barsel er det området som kuttes mest. 

Nærhet redder liv

"Tygghet for barn og mor, vi vil ha føden der vi bor!"

Bunadsgeriljaen er en tverrpolitisk gruppe som har makt til å påvirke og har påvirket politiske vedtak. Vi kjemper for det mest sårbare med kraft og mot, men vi er også berett til å gå i dialog om det er det beste for saken.  Vi bruker media og pennen til å sette fokus på saken. Vi skriver analyser, artikler, innlegg og kronikker. Vi ønsker å slå tilbake med kunnskap. Vi kompromisser ikke i denne saken. Våre kvinner har rett på en trygg fødselsopplevelse uten å måtte reise altfor langt. 

Ingen kompromisser

Tips oss!

Har du forslag til saker vi bør engasjere oss i ? Skriv til oss!

Takk for at du tar kontakt, vi svarer deg så raskt som mulig.

Medlem

Vi er mange

Bunadsgeriljaen ga kvinner over hele landet en mulighet til å synes på en ny måte for det vi har kjært, våre nyfødte. Våre kvinner sin trygghet. Bunaden var og er lett tilgjengelig for de som har det. For mange oppleves det nobelt å ta den på seg i slikt et ærend. Bestemødre gjør det for kommende generasjoner, kvinner for sine døtre og døtre for sine nyfødte. Menn for sine døtre og sønner og bestefedre for sine koner.

 

På oppfordring var det mange som tok på seg bunaden og stilte seg opp på strategiske steder i sitt nærmiljø for fødesaken, lokalsykehuset sitt. Dette ble en fin måte å vise stedet sitt på og for dem som hadde bunad, var den lett tilgjengelig.

 

Det ga en nobel følelse å bære bunaden for en så viktig sak som føden. Og det ga mer kraft at bunaden har blitt brukt tidligere som protestplagg for klima og i distriktskamp.

     Dette har vi oppnådd hittil

 • Spredt oss til hele landet.
   

 • Utsatt sammenslåingen av fødeavdelingene Molde og Kristiansund.
   

 • Opplysningsarbeid overfor politikere og befolkningen.
   

 • Vist støtte til de ansatte på sykehusene.
   

 • Skapt håp og engasjement.
   

 • Satt fokus på fødesaken i hele landet.
   

 • Rettet fokus mot ABC og fødetilbudet generelt på Ullevål.
   

 • Satt Nordmøre og Helgeland på kartet.
   

 • Fokus på viktigheten av å ansette jordmødre på fødeavdelingene for å sikre drift.
   

 • Fremsnakke jordmordyrket! 
   

 • Gjenåpning av føden i Kristiansund

bottom of page