top of page

Omsorgsarbeider uten backup

10 oktober er merkedag for barnepleier og barselpleiere.

Å være kvinne i omsorgsyrker er ikke høyt omskattet i vårt samfunn. Du skal helst jobbe med noe hvor man raskt kan se resultater. Helst i form av verdier som penger, nye sykehus, flere arbeidsplasser osv. Vi vil med dette løfte frem en hel faggruppe som jobber med å fremme andre verdier. Verdier som ikke kan måles i penger. Hjelpepleiere, barselspleiere og barnepleiere er en yrkesgruppe som stort sett består av underbetalte helter! Folk som utdanner seg til å ta vare på folk. Et fag vi ønsker å løfte frem. Et noblet yrke som bare handler om omsorg, om å gi av seg selv, for at andre skal ha det bedre. På en fødeavdeling er barnepleiere og barselpleiere uvurderlig arbeidskraft. En støtte til jordmødrene og ikke minst for de fødende og deres nyfødte.

Vi vet at opphold på barsel spesielt på de store klinikkene kommer dårligst ut i brukerundersøkelser. Det bygges for få barselplasser så oppholdet må være kort og for å spare penger er bemanningen lav. Dette bør utbedres. Vi kjenner til at kvinner har ligget inne på stengte barselrom og ringt til ammehjelpen. At kvinner har reist hjem med ubehandlet retraume etter fødsel. Begynnende depresjon og styrtblødninger. Før de har fått nok hjelp til barnestell. Adressa avslørte tidligere i vår at kvinner lå på gangen med sine nyfødte. Dette skjedde på St Olavs klinikken. Da jeg besøkte klinikken i sommer, fikk jeg, som kjent, ikke komme inn. Det var kommunikasjonsavdelingen som nektet. Men jeg fikk snakket med jordmødrene på gangen.

" Når barselspleierne ikke er her så løper vi frem og tilbake mellom avdelingene. (fra føde til barsel) Etter fylte femti ønsker de fleste av jordmødrene her å slutte. De greier ikke mere. Vi rekker hverken spise eller drikke i løpet av en vakt." Derfor trenger jordmødre flere på vakt og de trenger barselspleierne. De er en viktig del av fødselsomsorgen. De har kunnskap om hvordan ivareta mennesker i en sårbar tid. Det kreves gode menneskelige egenskaper, kunnskap og erfaring og se bak svarene til en kvinne som sier: "Det går bra her." Når det for eksempel ikke gjør det.

I dag er også verdensdagen for psykisk helse. Antall kvinner som opplever fødsesdepresjon er doblet siden 2012. Våkn opp! Trygghet og omsorg er verdier et samfunn bør verdsette.

Ps. Bildet er privat. Og viser fantastiske Anita Strømme Solvang som ble avvist da hun skulle føde sitt trdje barn på klinikken i Kristiansand og måtte kjøre i egen bil til Arendal, med intense rier! Gutten ble født tre kvarter etter hun kom inn døra. Hun kan ikke få fullrost nok føde og barselpersonalet på Arendal sykehus nok. Som brukte tid etterpå med å trygge mor og barn. Vi hilser til Arendal. Godt jobba! (PS. Se tidligere blogginnlegg)

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page